Noter for klassisk gitar

Her legger jeg ut mine egne transkripsjoner og arrangementer for klassisk gitar i PDF-form.

Domenico Scarlattis sonater for cembalo er populære også blant klassiske gitarister. Her er tre sonater som jeg har hatt mye glede av å spille. Den første er lettest og den siste er vanskeligst. Notene ligger som PDF, både med og uten mine forslag til fingersetting for gitar.

K 34 fingersatt gitar                  K 34 ren

K 322 fingersatt gitar                K 322 ren

K 377 fingersatt gitar                K377 ren